NEXT in uitvoering

In Delft wordt gebouwd aan een nieuw pand voor NEXT. Deze nieuwbouw is gesitueerd in het hart van de TU Delft Campus. In NEXT werken startups, scale-ups, MKB bedrijven, corporates, studenten, onderzoekteams, fieldlabs en de TU Delft samen aan technologische innovaties met maatschappelijke impact.

In opdracht van De Vries en Verburg voorziet Van der Aa de hoofddraagconstructie van NEXT van brandwerend plaatmateriaal en brandwerende coating.

Wat kan Van der Aa voor u betekenen?

Wist u dat u als eigenaar/beheerder eindverantwoordelijk bent voor het verzorgen van een (brand)veilige omgeving voor de mensen in uw gebouw? Van der Aa Brandwerende Applicaties kan u als pandeigenaar of pandgebruiker ondersteunen bij de advisering en uitvoering van de Brandwerende Bekledingen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!


FOTO // Ector Hoogstad Architecten

Meer nieuws

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.