Test de brandveiligheid van uw pand met de Firescan!

Garandeer de brandveiligheid van uw gebouw met de uitvoering van een FireScan™ door een specialist van Van der Aa. Staat u weleens stil bij de brandveiligheid van uw vastgoed en het welbevinden van uw personeel? Beseft u dat u als vastgoedeigenaar aansprakelijk bent voor de zorgplicht binnen de wettelijke kaders? Door mutaties is de brandveiligheid vaak lang niet meer 100% in orde. Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden.

Met adequate bouwkundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Het brandwerend isoleren van de staalconstructie, plafonds en wanden wanden met het gebruik van brandwerend plaatmateriaal neemt hierin een belangrijke plaats in. Met de FireScan™ krijgt u meer inzicht in de actuele brandveiligheid in uw gebouw.


Een FireScan™ is essentieel voor:

  • De veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en gasten;
  • De continuïteit van uw bedrijfsprocessen;
  • ​De waarde van uw onroerend goed.


De geheel vrijblijvende FireScan™ draagt hier zorg voor. Ook de brandveiligheid van deuren, kozijnen, glas en overige brandwerende voorzieningen worden hierin meegenomen.

De FireScan™ resulteert voor u in een heldere rapportage met concrete maatregelen voor passieve bouwkundige brandveiligheid.

Welke maatregelen in brandveiligheid heeft u getroffen?

Het pand waarin uw organisatie huisvest, dient aan verschillende wet- en regelgevingen voor brandveiligheid te voldoen. Om aan deze eisen te voldoen, kan Van der Aa een scan uitvoeren ter controle van de huidige brandveiligheid van de staalconstructie, plafonds en wanden. De geheel vrijblijvende FireScan™ draagt hier zorg voor. Ook de brandveiligheid van deuren, kozijnen, glas en overige brandwerende voorzieningen worden hierin meegenomen. Zodoende krijgt u snel inzicht in de mogelijke knelpunten en weet u waar gericht actie op moet worden ondernomen. Van der Aa heeft hierbij gekozen voor een aanpak waarbij op basis van steekproeven een visuele inspectie plaatsvindt en waarbij destructief onderzoek wordt vermeden. 

De resultaten van deze FireScan™ vormen het uitgangspunt voor het vervolgtraject. Van der Aa kan voor dit traject een op maat gesneden werkplan opstellen en u bij de uitvoering daarvan begeleiden. Met het gebruik van brandwerend plaatmateriaal, brandwerende coating of één van de andere brandwerende oplossingen helpt Van der Aa u graag bij het brandveilig maken van uw pand.

Meer weten over de FireScan?

Niek van Huijgevoort

Manager
Van der Aa

  +31 (0)416 56 10 10
  n.vanhuijgevoort@rbplus.nl

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.