Brandveiliger gebouw doordachte keuze

De brandveiligheid van het aantal bestaande gebouwen stijgt door weloverwogen, bewuste keuzes te maken. Waar in het verleden het bevoegd gezag bij een verbouwing al of niet een ontheffing verleende, maken opdrachtgevers nu gebruik van de ruimte om zelf te kiezen voor een brandveiligheidsniveau.

Werkelijke risico’s

Voorheen was nieuwbouwniveau verplicht en kon het bevoegd gezag ontheffing geven. Na de invoering van het Bouwbesluit 2012 staat het opdrachtgevers vrij te kiezen vanaf de ondergrens, dit heet het rechtens verkregen niveau. Er wordt meer gebruik gemaakt van het gebied tussen de ondergrens en het nieuwbouwniveau. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat in de toekomst de brandveiligheid van gebouwen zal stijgen door het nemen van bewuste, juiste keuzes voor brandveiligheid. Het is nodig om naar de werkelijke risico’s te kijken. De verschuiving van regelgerichte naar risicogerichte brandveiligheid vraagt dan ook om bewustwording.

Bewustwording

Opdrachtgevers moeten zich bewust zijn van de risico’s van slechts voldoen aan de ondergrens. Dat proces is op gang, maar dit moet nog veel verder gaan dan nu het geval is. Bovendien moet de brandveiligheid niet alleen bij het verbouwen, maar ook bij het beheren actief geborgd worden.


BRON // Cobouw.nl

Meer nieuws

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.