0416 56 10 10

The Valley in opgeleverd

Op de Zuidas in Amsterdam is de bouw van The Valley in uitvoering. The Valley is een zeer uniek verzamelgebouw van woningen (196 appartementen), kantoorruimte en andere voorzieningen.

Van der Aa heeft de hoofddraagconstructie, wanden, plafonds en leiding tracés van The Valley brandwerend bekleed in opdracht van Bouwcombinatie Valley Amsterdam (Boele & van Eesteren en G&S Bouw). Ons zusterbedrijf Firejob is op dit moment nog werkzaam op dit project en neemt de brandwerende afdichtingen en doorvoeringen voor haar rekening.

Wat kan Van der Aa voor u betekenen?

Wist u dat u als eigenaar/beheerder eindverantwoordelijk bent voor het verzorgen van een (brand)veilige omgeving voor de mensen in uw gebouw? Van der Aa Brandwerende Applicaties kan u als pandeigenaar of pandgebruiker ondersteunen bij de advisering en uitvoering van de Brandwerende Bekledingen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!Foto: Vero Visuals

Havenweg 20C Waalwijk    +31 (0)416 56 10 10    info@vanderaa.com